Farmakologinis budrumas

Farmakologinis budrumas – mokslas, kuriuo ieškoma, tikrinama, nagrinėjama, vertinama ir analizuojama informacija gauta iš sveikatos priežiūros paslaugų tiekėjų ir pacientų apie nepageidaujamą vaistų, biologinių produktų, žolinių preparatų ir tradicinių vaistinių preparatų poveikį žmogui, siekiant:

 • Surasti informaciją apie galimus naujus pavojus sveikatai.
 • Apsaugoti pacientus nuo galimos žalos sveikatai.

ES farmakologinį budrumą reglamentuoja Europos Komisijos gairės parengtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2001/83/EB direktyvos 106 straipsnį, publikuojamą kaip "Vaistų reglamentavimo Europos bendrijoje taisyklės (9 tomas)".

UAB Sveikuva rinkodaros teisės turėtojams teikia platų rinkoje esančių vaistinių preparatų farmakologinio budrumo paslaugų spektrą.

Jeigu Jums reikia vietinių farmakologinio budrumo paslaugų Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje

Mes esame pasirengę:

 • Būti vietiniais farmakologinio budrumo atstovai kiekvienoje šalyje ir bendradarbiauti su atsakingomis valstybinėmis tarnybomis.
 • Atlikti nepageidaujamų reakcijų į vaistą (NRV) vietinėje specializuotoje literatūroje, sekti atsirandančius pranešimus apie nepageidaujamas reakcijas į vaistą (arba visą informaciją apie konkrečius vaistinius preparatus).
 • Organizuoti personalo mokymus.
 • Apdoroti įtariamą NRV (surinkti informaciją, jei reikia, ją išversti ir persiųsti, sekti NRV pasekmes).

Jeigu Jums reikia bendrųjų farmakologinio budrumo paslaugų.

Mes esame pasirengę:

 • Paskirti Jums kvalifikuotą asmenį, kuris bus atsakingas už farmakologinį budrumą.
 • Įtraukti Jūsų įmonę į EudraVigilance duomenų bazę.
 • Tvarkyti farmakologinio budrumo duomenis.
 • Apdoroti duomenis apie reakcijas.
 • Teikti pranešimus valstybinėms tarnyboms.
 • Įvesti duomenis į EudraVigilance duomenų bazę.
 • Atlikti nepageidaujamų reakcijų į vaistą (NRV) pasaulinėse specializuotose duomenų bazėse.
 • Rengti periodiškai atnaujinamas saugumo ataskaitas (PSUR).
 • Rengti rizikos valdymo planus (RMP).
 • Atlikti gautų saugumo duomenų įvertinimą.
 • Parengti pagrindinę vaistinių preparatų saugumo informaciją.
 • Pateikti paruoštus dokumentus atsakingoms valstybės tarnyboms.

  

 • Profesionalumas.
  Esame savo srities specialistai ir mėgstame savo darbą, todėl darbų kokybę garantuojame.
 • Konkurencingumas.
  Poreikius atitinkantys sprendimai už konkurencingą kainą.
 • Konfidencialumas.
  Vertiname bendradarbiavimą, išlaikome konfidencialumą, siekiame tapti ilgalaikiu partneriu.